NG Kerk Plettenbergbaai

Geroep vir hierdie tyd

Welkom by ons familie – een gemeente in Christus

NG Kerk Plettenbergbaai

Die NG Kerk Plettenbergbaai het drie eredienste en is bevoorreg om drie dominees te hê as bedienaars van die Woord.

Ds. Chris Du Preez

Ds. Chris Du Preez

Ds. Danie Pretorius

Ds. Danie Pretorius

Ds. Nico Weeber

Ds. Nico Weeber

Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

Matteus 18 vers 19 & 20

Erediens Punte

NG Kerk Plettenbergbaai bestaan uit twee wyke met kerkgeboue in Marineweg Plettenbergbaai, Wittedrift en Nature’s Valley. Seisoenale dienstye sal op die kennisgewings verskyn sodra dit gefinaliseer word

ALMAL WELKOM!

Plettenbergbaai

Wittedrift

Nature's Valley

Seisonaal - Keurboomstrand

Opelugdienste word onder die melkhoutbome by Keurrus gehou. Ry deur Arch Rock-vakansieoord tot by die privaat woonwapark aan die einde van die pad. Bring asseblief jou eie strandstoel.

Seisonaal - Forever Resorts

Daar word op Kersdag ‘n opelugdiens op die grasperke langs die swembad gehou. ‘n Aantal stoele word deur die oord voorsien, maar jy is welkom om jou eie strandstoel saam te bring.

Ons Geskiedenis

Gedurende 1929 het die kerkraad van die N G Kerk Knysna begin praat oor afstigting na die ooste.

Die gemeente se gebied het te groot geword om doeltreffend deur net een predikant bedien te word.

Op 29 Januarie 1930 het die Ringskommissie van die Ring van George met belanghebbendes op die plaas “Wittedrift” vergader. By hierdie vergadering is besluit om Knysna-gemeente tussen Plettenbergbaai en Knysna te deel.

Die Ring het besluit om Wittedrift die middelpunt te maak, omdat daar genoeg water en weiding was vir die trekdiere wat daardie jare die vervoermiddel was. Verder was daar ook reeds ’n kerkplaas (’n begraafplaas) en ’n skoolgebou.

Die Ringskommissie het ook op ’n neutrale naam vir die gemeente besluit. Vanaf 1930 tot kort na die inhuldiging van die nuwe kerkkompleks in Plettenbergbaai in 1987, het die gemeente as die “N G Kerk McLachlan” bekend gestaan.

Op 20 Oktober 1934 het die kerkraad besluit om ’n kerksaal in Plettenbergbaai se middedorp te bou. Die saal is gebou waar die huidige “Le Vaillant” meenthuis-kompleks nou is. Hierdie kerksaal is vir kerkdienste gebruik totdat die nuwe kerkgebou in Marineweg in 1987 in gebruik geneem is.

Barmhartigheid

Hierdie geloofsgemeenskap voel geroepe om die Here te dien deur praktiese hulp aan mense is nood te verleen. Hier is ‘n opsomming van die hulp waarmee die gemeente op die oomblik besig is:

Koshulp word verleen aan gesinne wat sukkel om genoeg kos op die tafel te sit. In assosiasie met die plaaslike slaghuis word gesinne genooi om R500 per keer op die gemeente se rekening te koop. Die slaghuis het ook ‘n algemene handelaar afdeling, wat dit vir mense moontlik maak om huishoudelike benodigdhede (waaronder skoonmaakmiddels en sanitêre produkte) aan te koop. Menswaardigheid word gebou deurdat mense self hul inkopiemandjie kan pak. Die gemeente help medegelowiges, maar ook ander mense uit die gemeenskap wat nood ervaar.

Finansiële ondersteuning word verleen aan ouers wat nie hul kinders se skoolgelde kan bekostig nie. Op die oomblik word ‘n gesin gehelp wie se seun in ‘n spesiale skool in George is, ongeveer 100 km van die ouerhuis af. Koshuisfooie word betaal, sowel as die vervoer heen en weer. Skoolklere word ook gekoop.

Omdat God se hart warm klop vir weduwees en wese, probeer die gemeente om op ‘n sensitiewe manier ondersteuning aan weduwees te gee. Dit is veral swaar op hierdie vroue wanneer kinders en kleinkinders by hulle inwoon weens eie finansiële nood. Hulp geskied in die vorm van kontant, kruidenierswarebewyse, selfs die diens van ‘n motor of die vervanging van ‘n motorband.

Indiwidue wat met erge stress worstel, word in assosiasie met ‘n pastorale sielkundige gehelp. Die terapeut gee aan die gemeente ‘n heelwat goedkoper tarief. Hierdie berading sluit in stress met betrekking tot egskeiding, rousmart en huwelikspanning. Berading word aanvanklik vir vier sessies gereël. Onlangs is daar ook ‘n behoefte onder skoolkinders om professionele berading te ontvang. Gebroke gesinstrukture lei ongelukkig tot erge probleme op vele terreine.

Die gemeente is betrokke by ‘n kinderhuis in Robertson. Soms is die hulp in die vorm van skenkings van beddegoed en linne, ander kere toiletware en winterklere. Onlangs is twee oorbetalings gedoen: vir winterslaapklere, sowel as tandepaste en tandeborsels.

Daar is ‘n naby verhouding met die plaaslike “shelter” vir huisloses. Die gemeente help met die aankoop van gas, het gehelp met ‘n watertenk, kos en ander benodigdhede. Die skenking van tweedehandse klere gebeur gereeld. In assosiasie met die “shelter” word daar by tye hulp verleen aan ‘n plaaslike diensorganisasie, Green Hearts, wat werk met kinders wat mishandel word (waaronder seksuele mishandeling). Gemeentelede dra ruimskoots by, maar die gemeente dek die koste van dít wat nie geskenk is nie.

Die gemeente ondersteun twee sopkombuise in die armste deel van die gemeenskap. Twee etes per week word geborg.

Daar is twee plaaslike kleuterskole wat ondersteun word. Hulp in die vorm van kos, opvoedkundige materiaal en warm klere word gelewer. Op die oomblik is die gemeentevroue besig met ‘n breiprojek. Meer as 40 truitjies is reeds afgelewer vir die koue nat winter waarmee ons besig is.

Die gemeente borg hierdie jaar een van die hospice-susters vir ‘n maandelikse ontladingsessie by ‘n kliniese sielkundige. Dit is ‘n belegging in haar gesondheid, sodat sy steeds in staat kan wees om hierdie belangrike en noodsaaklike diens aan sterwendes te lewer.

Daar is en was ook al ander gestaltes van hulp. Ons probeer egter om so gou moontlik te vergeet watter hulp ons verleen het, aangesien die Here Jesus gesê het: “Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon.” Matteus 6:3-4.

Nuwe intrekkers

Skakel ons gerus oor besonderhede om deel te word van ons familie!